KÕLJALA PIIRKONNA KÜLADE KOOSOLEK

7 02 2011

Pühapäeval, 13.veebruaril kell 14.00 toimub Kõljalas valla ruumides

KÕLJALA PIIRKONNA KOOSOLEK

Päevakord:

Kõljala piirkonna arengukava arutamine

1.Piirkonna hetke olukord

2.Piirkonna arengu eelistused

3.Külakeskuse (vana lasteaed) projekti arutele.

Kultuuriselts ootab teiepoolseid ettepanekuid ja täiendusi  arengukava kohta.

Ootame aktiivset osavõttu!